Contact

Stichting Nelli Cooman Games Stadskanaal
Lid De Atletiekunie
Lid IWAS
 
KvK Groningen 41015580
Rabobank NL78RABO 03607 659 98
 
Postbus 257
9500 AG Stadskanaal
06-22842829
 
Kantoor
Steenhouwer 5A,
9502 EV Stadskanaal
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Organisatie

Bestuur
Nelli Cooman (erevoorzitter)
Erik v.d. Vlag (penningmeester)
Edwin Postma (portefeuille commerciële zaken)
Ronald Rosier (adviseur)

Management 
Rolf H. Huizinga, Algemeen Manager

Kantoor
Pia Maring

Logistieke zaken
Chris Oldenziel 
Flip Brouwer

Wedstrijdleiding en organisatie
Wedstrijdleider: Ben Vroom
Wedstrijdsecretariaat: eigen organisatie